Sztuka renesansowa – cechy, przykłady i najwybitniejsi przedstawiciele

Sztuka renesansowa to określenie odnoszące się do wytworów kultury z okresu przełomu XV i XVI wieku. Do jej najwybitniejszych przedstawicieli należy m.in. Leonardo da Vinci.

Sztuka renesansu to cała masa dzieł, zarówno malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych, które przetrwały do dzisiejszego dnia i są żywym dowodem na geniusz twórców z pogranicza XV i XVI wieku. Jakie obrazy i budowle są najlepszą wizytówką tej epoki?

Renesans, zwany inaczej odrodzeniem, mocno nawiązywał do motywów antycznych, co da się zaobserwować w wielu dziełach największych twórców tej epoki. Nie brak w nim odwołań do motywów biblijnych – często obok postaci mitologicznych. W sztuce widoczne było odzwierciedlenie szerzącej się idei humanizmu, stawiającej człowieka w centrum zainteresowania.

Do najważniejszych dzieł malarskich z epoki renesansu bez wątpienia należy zaliczyć następujące dzieła:

  • Sandro Botticelli – „Narodziny Wenus”;
  • Michał Anioł – „Stworzenie Adama”;
  • Rafael Santi – „Portret młodzieńca”, cykl „Madonny”;
  • Tycjan – „Madonna z dzieciątkiem”;
  • Leonardo da Vinci – „Mona Lisa”, „Dama z gronostajem”, „Ostatnia wieczerza”.
Awatar z Karol

Przez Karol

Wypełniam dane w opisie