Nota prawna

Każdy użytkownik podlega niniejszym warunkom korzystania z witryny, które potwierdza, że przeczytał i zaakceptował bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Informacje o firmie

Antyki7.com jest własnością Webpack Sp.zoo z kapitałem 10000 euro.
Portal Antyki7.com służy do łączenia profesjonalnych antykwariatów z miłośnikami sztuki i antyków.

Prawo do wglądu, poprawiania i ochrony danych osobowych

Antyki7.com zobowiązuje się do skrupulatnego przestrzegania przepisów ochronnych dotyczących przetwarzania imiennych informacji o charakterze osobistym, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz możliwości zażądania od Antyki7.com prawa dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania związanych z nimi informacji oraz prawa do sprzeciwienia się przekazaniu tych informacji innemu operatorowi.

Prawa własności

Antyki7.com daje Ci prawo dostępu i korzystania z witryny, ale nie masz prawa do modyfikowania całości lub części tej witryny bez upoważnienia Antyki7.com. Ta strona w żadnym wypadku nie może być powielana, kopiowana, sprzedawana lub wykorzystywana w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Antyki7.com.

Odmowa gwarancji

Charakterystyki techniczne, opisy, zdjęcia i referencje produktów zawartych na tej stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia przez Antyki7.com.
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na stronie były dokładne i aktualne.
Jednakże rozumiesz i wyraźnie zgadzasz się, że Antyki7.com nie może zagwarantować dokładności, precyzji, aktualizacji lub kompletności informacji udostępnianych na stronie przez partnerów-antykwariatów.
W konsekwencji, z wyjątkiem bezpośrednich szkód wynikających z rażącego zaniedbania lub winy umyślnej ze strony Antyki7.com, Antyki7.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności:

  • za wszelkie nieścisłości, niedokładności lub pominięcia dotyczące informacji dostępnych na stronie;
  • za wszelkie szkody wynikłe z nieuczciwej ingerencji osoby trzeciej, skutkującej modyfikacją informacji lub elementów udostępnianych w serwisie;
  • a bardziej ogólnie za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, bez względu na przyczyny, pochodzenie, charakter lub konsekwencje, nawet jeśli Antyki7.com zostałby poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, spowodowanych przez dostęp kogokolwiek na stronie lub niemożność dostępu do niej, korzystanie z witryny, w tym pogorszenie działania lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność, i / lub uznanie wszelkich informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z witryny.

Linki hipertekstowe

Witryna Antyki7.com może zawierać łącza do innych zasobów lub witryn internetowych. Ponieważ Anyki7.com nie ma kontroli nad takimi witrynami lub zasobami, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Antyki7.com nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów i nie popiera i nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy , produktów lub innych materiałów znajdujących się w takich witrynach lub zasobach lub dostępnych w takich witrynach lub zasobach i nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane korzystaniem z takich witryn, treści lub zasobów. Antyki7.com upoważnia Cię, na niewyłącznej i odwołalnej podstawie, do utworzenia hipertekstowego łącza prowadzącego do strony głównej Witryny pod warunkiem, że ten link nie może zostać utworzony na wobec Antyki7.com lub produktów lub usług, wprowadzającego w błąd, fałszywego, pejoratywnego lub potencjalnie szkodliwego charakteru Antyki7.com. W żadnym wypadku utworzenie tego linku hipertekstowego nie może wiązać się z odpowiedzialnością Antyki7.com, w jakimkolwiek charakterze, za zawartość Twojej witryny.